Våre tjenester

Elektronikkutvikling og gransking

Vi bidrar med kunnskap og erfaring for å lage solid og produserbar elektronikk.

Elektronikkutvikling

Vi har spesialisert oss innen høyhastighets CPU design, men lager gjerne enklere design også. For noen mindre firmaer fungerer vi som deres elektronikk utviklingsavdeling.

Krisehåndtering

Trenger du noen nye ideer på hvordan du skal komme deg videre med noe elektronikk som ikke fungerer som det skal? Med en blanding av brain-storm og systematisk gjennomgang finner vi sammen en vei ut av problematikken.

Kostnadsreduksjon

Riktig komponentvalg, sammen med fokus på produserbarhet og testbarhet, så er vår erfaring at kostnader alltid kan kuttes, og til dels kraftig innenfor noen områder.

Gransking

Vi har et eget opplegg for gransking av skjemategninger. De fleste design blir bedre etter en gjennomgang av et sett med nye øyne. Mindre feil gir bedre, rasker og rimeligere utvikling.