Om Oss

The revitalized art gallery is set to redefine cultural landscape.

With meticulous attention to detail and a commitment to excellence, we create spaces that inspire, elevate, and enrich the lives of those who inhabit them.

The revitalized Art Gallery is set to redefine the cultural landscape of Toronto, serving as a nexus of artistic expression, community engagement, and architectural marvel. The expansion and renovation project pay homage to the Art Gallery’s rich history while embracing the future, ensuring that the gallery remains a beacon of inspiration.

The revitalized Art Gallery is set to redefine the cultural landscape of Toronto, serving as a nexus of artistic expression, community engagement, and architectural marvel. The expansion and renovation project pay homage to the Art Gallery’s rich history while embracing the future, ensuring that the gallery remains a beacon of inspiration.

Hvit abstrakte geometrisk kunstverk fra Dresden, Tyskland

Veileder din virksomhet gjennom prosjektet

Experience the fusion of imagination and expertise with Études—the catalyst for architectural transformations that enrich the world around us.

Møt brødrene Medhus

Med lillebror som daglig leder blir det en grei balanse i den daglige driften og vårt arbeid. Som oftest jobber vi uansett på forskjellige prosjekter, og siden vi stort sett har samme kompetanse, kan vi utfylle hverandre og bidra der hvor våre kunder trenger oss mest.

Bjørn Medhus

Daglig leder og Elektronikkutvikler

Svein Medhus

Elektronikkutvikler